Liên hệ

TRƯỜNG THCS LIÊN BẢO

Địa chỉ: Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Ông Trần Hữu Hà . Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:  0228.3820542
Email: truongthcslienbaovb@gmail.com